Emmanouil FRAGKOS : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE 

Membru 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru petiții 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Activităţi recente 

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact