Estrella DURÁ FERRANDIS : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud 

Activităţi recente 

Contact