Samira RAFAELA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 

Contact