Liudas MAŽYLIS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Belarus 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 

Activităţi recente 

Contact