Aušra MALDEIKIENĖ : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu India 

Contact