Giuseppe MILAZZO : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Contact