Nicola PROCACCINI : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 

Activităţi recente 

Contact