Annalisa TARDINO : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru pescuit 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 (B9-0235/2019) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (B9-0238/2019) IT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact