Franco ROBERTI : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri juridice 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Iran 

Contact