Eero HEINÄLUOMA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Activităţi recente 

Contact