Valentino GRANT : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare 
Comisia pentru pescuit 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Contact