Andrea CAROPPO : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru afaceri juridice 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru 

Activităţi recente 

Andrea CAROPPO  
Andrea CAROPPO 

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Contact