Leopoldo LÓPEZ GIL : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 

Membru 

Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Comisia pentru petiții 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 

Contact