Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ : Prima pagină 

Președintă 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Membră 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Activităţi recente 

Contact