Rupert LOWE : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru afaceri constituționale 
Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican 

Activităţi recente 

Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact