Sandra PEREIRA : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membră 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 

Activităţi recente 

Contact