Ioannis LAGOS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru bugete 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Activităţi recente 

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EL  
 
Explicații scrise ale votului 
Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EL  
 
Explicații scrise ale votului 
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) EL  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact