Belinda DE LUCY : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Activităţi recente 

Contact