Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru afaceri juridice 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Palestina 

Activităţi recente 

Contact