Clare DALY : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Delegația pentru relațiile cu Afganistan 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Contact