John David Edward TENNANT : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia 

Activităţi recente 

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) EN  
 
Explicații scrise ale votului 
Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Explicații scrise ale votului 
Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact