Stelios KYMPOUROPOULOS : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Subcomisia pentru drepturile omului 

Contact