André ROUGÉ : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 

Activităţi recente 

Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina (C9-0105/2019) FR  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact