Dragoş PÎSLARU : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Contact