Simone SCHMIEDTBAUER : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (B9-0149/2019) DE  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact