Claudiu MANDA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri externe 
Comisia pentru control bugetar 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 

Activităţi recente 

Contact