Isabel SANTOS : Prima pagină 

Președintă 

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru afaceri externe 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) PT  
 
Explicații scrise ale votului 
COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (B9-0035/2020) PT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact