Maria Manuel LEITÃO MARQUES : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

Membră 

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 

Activităţi recente 

Contact