Maxette PIRBAKAS : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru pescuit 

Activităţi recente 

PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) FR  
 
Explicații scrise ale votului 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în aplicare (A9-0026/2019 - Carmen Avram) FR  
 
Explicații scrise ale votului 
Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 (B9-0235/2019) FR  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact