Herve JUVIN : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu India 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO 

Activităţi recente 

Contact