Sabrina PIGNEDOLI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru afaceri juridice 
Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Contact