Elisabetta GUALMINI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 

Activităţi recente 

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) IT  
 
Explicații scrise ale votului 
Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) IT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact