Marco DREOSTO : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia 

Activităţi recente 

Contact