Pierfrancesco MAJORINO : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru dezvoltare 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Subcomisia pentru securitate și apărare 
Delegația pentru relațiile cu Palestina 

Activităţi recente 

Contact