Pierre KARLESKIND : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 

Membru 

Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 

Activităţi recente 

Situația uigurilor din China („China Cables”) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) FR  
 
Explicații scrise ale votului 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în aplicare (A9-0026/2019 - Carmen Avram) FR  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact