Sándor RÓNAI : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO 

Membru supleant 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Activităţi recente 

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (B9-0238/2019) HU  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact