Asger CHRISTENSEN : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Israel 

Activităţi recente 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EN  
 
Explicații scrise ale votului 
PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DA  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact