Veronika VRECIONOVÁ : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Contact