Elżbieta RAFALSKA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Contact