Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană 

Membru supleant 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PL  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact