Joanna KOPCIŃSKA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Contact