Ondřej KNOTEK : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- REGI_AD(2019)639988 -  
-
REGI 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact