Martin HLAVÁČEK : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Contact