Krzysztof JURGIEL : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu Irak 

Activităţi recente 

Contact