Marek BELKA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală 

Activităţi recente 

Contact