Nathalie LOISEAU : Prima pagină 

Președintă 

Subcomisia pentru securitate și apărare 

Vicepreședintă 

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO 

Membră 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Comisia pentru afaceri externe 
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Activităţi recente 

Contact