Marina KALJURAND : Prima pagină 

Președintă 

Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Contact