Nicolaus FEST : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Membru supleant 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Activităţi recente 

PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DE  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact