Hannah NEUMANN : Prima pagină 

Președintă 

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă 

Vicepreședintă 

Subcomisia pentru drepturile omului 

Membră 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Subcomisia pentru securitate și apărare 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 

Contact