Anna DEPARNAY-GRUNENBERG : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Contact